Selamat Datang Ke Laman Web Rasmi AR-RAHN - Sistem Gadaian Syariah

Perbadanan Kemajuan Iktisad Kelantan melalui anak syarikatnya, Permodalan Kelantan Berhad mewujudkan Ar-Rahn sebagai syarikat atau institusi gadaian Islam terawal di Malaysia dalam memenuhi tuntutan syariah.
Ar-Rahn merupakan usaha murni Permodalan Kelantan Berhad bermatlamat menberi peluang Bermuamalah berlandaskan syariat kepada umat Islam yang mementingkan aspek halal di dalam urusniaga.


Ambil Berat Tentang Tarikh Penebusan Barang Gadaian

Ramai pengguna mengadu bahawa surat pemberitahuan lelong oleh pajak gadai tidak diterima. Lelong dibuat sekiranya penggadai gagal menebus barang gadaian mereka pada tarikh yang ditetapkan.
Continue reading

Posted in Berita Terkini | Leave a comment

Usahasama Pelaburan Ar-Rahn – KRKB


Continue reading

Posted in ARKIB | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Muamalat, PKB usahasama pajak gadai Ar-Rahn

KOTA BHARU 28 Dis. – Muamalat Venture Capital Sdn. Bhd. dan Permodalan Kelantan Berhad (PKB) telah menandatangani perjanjian untuk berkerjasama mengikut konsep Syirkah Mutanaqisah bagi menguruskan perniagaan pajak gadai Ar-Rahn.
Continue reading

Posted in ARKIB | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment