+6097414343
support@pkb.net.my
UTAMA/UTAMA/
UTAMA/

Berita dan Aktiviti

Akademi

UTAMA/

Permodalan Kelantan Berhad melalui
Akademi Permodalan memperolehi pengiktirafan
yang PERTAMA di Malaysia bagi Program
"Gold Appraiser Training"/Latihan Penilaian Emas
daripada Finance Acreditation Agency.

UTAMA/

Pencapaian

UTAMA/
UTAMA/

Harga Emas

HARGA EMAS
29 SEPTEMBER 2016
MUTU EMAS
KARAT
HARGA/gram
999
24K
RM 192.00
950
23K
RM 182.00
916
22K
RM 176.00
900
21K
RM 173.00
835
20K
RM 160.00
750
18K
RM 144.00
585
14K
RM 112.00
375
9K
RM 72.00

Lokasi

Hadis Pilihan